Dzień dobry!
Skoro czytasz tę stronę to prawdopodobnie cenisz sobie swoją prywatność. Świetnie! W tym dokumencie przygotowałem zestawienie wszystkich informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych i plikach cookies w związku z używaniem strony https://www.mimir.pl

Zaczynając: strona należy do mnie i ja tylko ja jestem jej administratorem. Moje dane: Dawid Stanasiuk, Komuny Paryskiej 85/9, 50-452 Wrocław, NIP: 8992798197.

Jeśli cokolwiek w tym dokumencie nie będzie zrozumiałe, albo pojawią się jakieś wątpliwości, śmiało można do mnie pisać: dawid@stanasiuk.pl lub dzwonić: 723 663 700

Twoje prawa:

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Bezpieczeństwo danych:

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń:

OVH sp. z o.o. – firma świadczy dla mnie usługi hostingowe – to dzięki ich serwerom stoi moja strona. Przez te serwery przechodzą również wszystkie maile.

Tax Care S.A. – firma świadczy dla mnie usługi księgowe – min. Pani Paulina (moja osobista księgowa) przetwarza całą dokumentację ksiegową, na której mogą znajdować się twoje dane.

Idea Bank S.A. – kiedy robisz przelew twoje dane trafiają także do Idea Banku i są przetwarzane w celu realizacji usługi bankowej.

GOOGLE LCC – korzystam z klienta pocztowego Gmail oraz chmury Google Drive – kontaktując się ze mną mailowo – twoje dane powierzasz Google. Na Google Drive prowadzę wewnętrzne archiwum i analizuję statystyki.

Wszystkie podmioty, którym powierzam dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Muszę też wspomnieć, że z uwagi na korzystanie przeze mnie z klienta pocztowego Gmail oraz chmury Google Drive twoje dane mogą być fizycznie przekazywane do USA ze względu na lokalizację serwerów. Na nasze szczęście Google przystąpiło do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Jakie dane osobowe i dlaczego zbieram

Usługi edukacyjne:

Zapisując się i swoje dziecko na zajęcia podajesz dane niezbędne do poprawnej realizacji usługi tj. imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka, imię i nazwisko rodzica, adres e-mail rodzica, numer telefonu rodzica. Możesz, jeśli to konieczne podać również dodatkowe dane związane ze stanem zdrowia dziecka. Dane podajesz dobrowolnie, są one jednak niezbędne do bezpiecznej dla mnie i wszystkich dzieci realizacji warsztatów.

Dane te przekazane mi w związku z zapisem na usługi edukacyjne, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnego wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), rozliczenia w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wszystkie zapisy na warsztaty są też odnotowane w mojej wewnętrznej bazie w celu budowania archiwum i prowadzenia statystyki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane związane z zapisami na usługi edukacyjne będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być  przeze mnie przetwarzane w celu prowadzenia statystyki. Mam też obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku tych danych nie masz możliwości sprostowania danych po realizacji usługi. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Na tej samej zasadzie nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

Newsletter marketingowy:

Jeśli chcesz dostawać informacje o uruchomieniu nowych kursów, materiałach edukacyjnych, czy promocjach, możesz przekazać mi swój adres e-mail poprzez zaznaczenie dodatkowego checkboxa przy zapisie na warsztaty.

Reklamacje i odstąpienie od umowy:

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz numer rachunku bankowego.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą wchodzić do wewnętrznego archiwum i być wykorzystywane w celu prowadzenia statystyk.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

Kontakt mailowy:

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynika z rozpoczęcia kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci prowadzania archiwum korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może zostać zarchiwizowana i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną  prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Ciasteczka

Pliki cookies i inne technologie śledzące:

Moja strona wykorzystuje pliki cookies, by dać użytkownikom jak najlepsze doświadczenia związane z jej używaniem.

Cookies to takie małe pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu – komputerze, tablecie, czy smartfonie. Pliki te mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Zgoda na cookies:

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetla się informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystanie. Zawsze możesz zmienić ustawienia z poziomu swojej przeglądarki albo usunąć wybrane pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Moje cookies:

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu przyspieszenia funkcjonowania strony oraz wyświetlania okienek typu popup.

Cookies podmiotów trzecich:

Sporo funkcji mojej strony działa dzięki udostępnieniu ich przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów.

Analiza i statystyka:

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk, takich jak liczba odwiedzin, system operacyjny, czy przeglądarka wykorzystywana do wyświetlenia strony itp. Funkcje tego typu dostarcza Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Wykorzystuję też Yandex.Metrica dostarczonego przez YANDEX LLC. Działania w tym zakresie realizuję, na podstawie mojego prawnego interesu, polegającego na tworzeniu wewnętrznych statystyk i ich analizie w celu poprawy strony internetowej.

Marketing:

Wykorzystuję tak zwanego Pixela Facebooka, by kierować do ciebie komunikaty w formie wpisów sponsorowanych na portalu Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. W związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

X